top of page

Eerdere edities

De thema's van de Mantel van Sint-Maarten

De Mantel van Sint-Maarten is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij Utrechtse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het zonnetje worden gezet. Ieder jaar wordt er een nieuw thema belicht:

  • In 2022 'zorg voor elkaar en de aarde. Lees meer

  • In 2021 'immigranten', met of zonder verblijfsstatus. Lees meer

  • In 2020 initiatieven om verbondenheid te blijven houden met kwetsbare groepen tijdens de coronacrisis. Lees meer

  • In 2019 (ex-) dak- en thuislozen. Lees meer

  • In 2018 kinderen in armoede. Lees meer

  • In 2017 mensen die houvast zoeken in de participatiesamenleving.


In 2021 en 2020 was het elkaar ontmoeten en samen vieren helaas niet mogelijk.
We zijn blij dat dit bij de Mantel van Sint-Maarten 2022 wel weer kon!

Contact

Initiatiefnemers

De Mantel van Sint-Maarten is een initiatief van de Protestantse Diaconie Utrecht. In nauwe samenwerking met Citypastoraat Domkerk, Katholieke Caritas Utrecht (KCU) en Huis van Dominicus is de editie 2022 voorbereid.

bottom of page