logo-mantelvstmaarten-500.png

Mantel van Sint Maarten 2018

Mantel2018-afb.PNG

Contact

Hermen van Dorp
06 12 24 06 00
hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl

Initiatiefnemers

De Mantel van Sint-Maarten is een initiatief van de Protestantse Diaconie Utrecht. In nauwe samenwerking met Citypastoraat Domkerk, Katholieke Caritas Utrecht (KCU) en Huis van Dominicus is de editie 2022 voorbereid.