Mantel van Sint Maarten, delen, prijs, Utrecht
test

De Mantel van Sint Maarten: een inspirerend evenement én prijs

Prijswinnaars 2023 bekend!
De afgelopen tijd konden initiatieven zich aanmelden om mee te dingen naar de prijs De Mantel van Sint Maarten 2023. Het thema was 'tafels van hoop'. Er waren maar liefst 17 Utrechtse hoopvolle projecten aangemeld! Stuk voor stuk prachtige projecten met impact, waar veel hoop vanuit gaat. Op vrijdag 10 november vond de prijsuitreiking plaats in de Domkerk. Hoewel er drie winnaars zijn, wil de jury benadrukken dat álle aangedragen initiatieven bijzonder mooi zijn en van grote betekenis zijn voor de stad en haar inwoners. Er spreekt zoveel liefde uit voor de medemens, zoveel hoop. Er waren projecten vanuit kerken, mooie maaltijdconcepten om mensen met elkaar in ontmoeting te brengen of juist meer als maatjes met elkaar op te trekken, activiteiten gericht op een specifieke doelgroep of juist heel open plekken waar iedereen zo naar binnen kan lopen en laagdrempelig met anderen in ontmoeting kan komen. Utrecht mag trots zijn op deze initiatieven en alle betrokken mensen!  

Youth for Peace van Sant'Egidio winnaar van de Mantel van Sint Maarten 2023
De grote winnaar is het project Youth for Peace van gemeenschap Sant'Egidio. De initiatiefnemers ontvingen € 2500 om hun initiatief te versterken. De jury oordeelt dat de omvang van het project weliswaar beperkt is, maar de impact voor alle betrokken jongeren groot. Er is sprake van gelijkwaardigheid in ontmoetingen en activiteiten. De maaltijd en het leven – met zijn mooie en minder mooie kanten- worden gedeeld. Ook is het project open - Utrechtse jongeren mogen zich aanmelden om ook mee te doen- en kans op navolging op andere plekken. Het project is van grote betekenis en geeft hoop voor de toekomst, juist omdat het project zich richt op de jonge generatie.  
Meer informatie is hier te vinden.

Tweede prijs voor Silomaatjes
Silomaatjes mocht de tweede prijs van € 1500 in ontvangst nemen. De Silogemeente aan de Herenstraat in Utrecht is Kerk met Stip: de kerk staat open voor ex-gedetineerden. Al vanaf de jaren ’80 trekken gemeenteleden – de Silomaatjes- en ex-gedetineerden samen op. De jury vindt het bewonderenswaardig dat deze kerkgemeenschap zich al zovele jaren trouw inzet voor een groep Utrechters die vaak te maken heeft met uitsluiting en gevoel van niet meer mee mogen doen. Silomaatjes biedt praktische hulp en een luisterend oor, maaltijden worden gedeeld en er gaat hoop vanuit. Hoop op een nieuwe start waar mensen hulp bij nodig hebben. Hoop op een menswaardig bestaan, om gezien te worden als mens met een wens anderen te ontmoeten, een eigen plek te hebben, het leven te delen. De Silogemeente organiseert ook maandelijkse maaltijden en open bijbelgroepen voor deze groep Utrechters. Een prijs voor jarenlange inzet is dan ook zeer welverdiend en verdient navolging!   
Meer info over Silomaatjes is hier te vinden.

De derde prijs voor Warme Woensdag
De derde plek (€ 1000) was voor Warme Woensdag. Deze aanmoedigingsprijs is voor een initiatief dat de jury graag wil stimuleren door te gaan en aanmoedigt te groeien. Dit jaar gaat de prijs naar een nieuw initiatief. Afgelopen winter heeft Kerk op Zuilen het idee opgevat om elke woensdag het kerkgebouw aan de Amsterdamsestraatweg open te stellen als warme plek voor voorbijgangers, buurtbewoners, gemeenteleden. De Warme Woensdag is een open plek van 10-16 uur voor iedereen die een moment van rust, warmte als het thuis koud is, gezelligheid of een werk- of studieplek zoekt. Gratis wifi is geregeld, net als de koffie en thee en lunch. Tussen de middag is er ruimte voor –vrijblijvende- deelname aan het middaggebed en daarna wordt er gezamenlijk geluncht met soep en brood. Na een paar wintermaanden werd besloten in de zomer juist een koele plek te bieden en inmiddels is er ook een weggeefkast voor ieder die wat nodig heeft. De jury vindt de Warme Woensdag een prachtig voorbeeld van laagdrempelig delen op een structurele manier. Het geeft een plek in de wijk maar mensen naar kunnen uitwijken, wat hun achtergrond of verhaal ook is. En het verbindt: mensen die werken of studeren op de flexplekken en mensen die daar komen voor ontmoeting: dat biedt kansen voor nieuwe relaties in de wijk. Kortom: Kerk op Zuilen verdient de aanmoedigingsprijs met hun Warme Woensdag!  
Meer info over Warme Woensdag? Klik hier.

Het volledige juryrapport lezen? Dat kan hier.
Winnaars: van harte gefeliciteerd met jullie prijs!