logo-mantelvstmaarten-500.png

Stimuleringsprijs 2020

Diaconale presentatie in coronatijd

Sinds een aantal jaren is er vanuit de kerken een stimuleringsprijs voor Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein die opvallen door inspirerende, eigenzinnige of vernieuwende kenmerken: de Mantel van Sint Maarten. Verschillende geloofsgemeenschappen trekken hierin met elkaar op om diaconale initiatieven te bekijken en in het zonnetje te zetten. Naast de Protestantse Diaconie Utrecht is ook de Parochiële Caritas Instelling van de stad Utrecht ieder jaar betrokken bij de Mantel van Sint Maarten. Normaal gesproken wordt de prijs jaarlijks op of rond 11 november uitgereikt in de Domkerk. Dit jaar gaat het anders.

Online Mantel
Vanwege de coronasituatie is het dit jaar niet mogelijk de prijs tijdens een bijeenkomst uit te reiken. Tegelijkertijd geeft een maatschappij met contactbeperkende maatregelen juist aanleiding om initiatieven voor maatschappelijk kwetsbare mensen te verzamelen en de prijs wél uit te reiken. Daarom is er dit jaar een online Mantel, zodat er ook nu een zonnetje kan schijnen op initiatieven waarbij mensen tijd, handen of middelen geven om er te zijn voor anderen.

Initiatieven insturen
We roepen iedereen dan ook op voorbeelden in te sturen van wat gedaan is om in de tijd van ontmoetingbeperkende maatregelen - dicht bij het oorspronkelijke - toch present te zijn, naar mensen om te zien, hen iets te bieden, te delen, om mensen met elkaar verbonden te laten blijven. Je mag je eigen initiatief inzenden, maar ook een initiatief van een andere organisatie.

 

Verzamelen en toekennen
Alle ingezonden initiatieven worden op deze website in woord en beeld bij elkaar gezet. Uit de genomineerden kent een jury op vrijdagmiddag 6 november 2020 de stimuleringsprijzen vanuit de Mantel van Sint Maarten 2020 toe. Het e-mailadres is mantelvansintmaarten@diaconie-utrecht-helpt.nl.

White Branch

"Kijk eerst naar de mens, daarna pas naar de problematiek."

Fred Smit, prijswinnaar in 2019

Contact

Initiatiefnemers

Logo-PDU-200.png

Organisator

De Mantel van Sint Maarten is een initiatief van de Protestantse Diaconie Utrecht en protestantse en katholieke kerken in Utrecht

© 2020 by Vertelonline! Proudly created with Wix.com